Practise Risk tryggar organisationer

Varje verksamhet bygger på ett antal grundpelare som håller verksamheten vid liv – som rötterna på ett träd. Vi hjälper er att skydda det vitala för att skapa en motståndskraftig och resilient verksamhet. En trygg bas att bygga på för framtiden, men även att stå stadigt på när det stormar.

Håll dig uppdaterad.

Prata med oss på twitter.

1. Skapa en lägesbild och gör bedömningar baserat på så mycket fakta som möjligt
2. Gör tolkningar och antaganden om framtiden baserat på informationen. Fatta beslut och följ upp dem.
3. Uppdatera läget regelbundet och var inte rädd att göra förändringar i planen

Repeat (2/2)

Hur ska man hantera Corona? Alla vill ha svar men uppgifterna går isär och rönen är många. Enligt vårt sätt att se det finns det bara en rimlig väg framåt. (1/2)

MSB har satt samman en vägledning för kommuner i utvärdering av inträffade händelser. Följ länken och ladda ner gratis.

Ladda fler...

Pin It on Pinterest