Practise Risk tryggar organisationer

Varje verksamhet bygger på ett antal grundpelare som håller verksamheten vid liv – som rötterna på ett träd. Vi hjälper er att skydda det vitala för att skapa en motståndskraftig och resilient verksamhet. En trygg bas att bygga på för framtiden, men även att stå stadigt på när det stormar.

Håll dig uppdaterad.

Prata med oss på twitter.

🗺️ Hör du tutan? Fyll i vår karta och berätta om du hörde tutan eller inte.
Vi lämnar över resultatet till räddningstjänsterna som ansvarar för test och underhåll av tutorna. 🔧📢 https://gisapp.msb.se/vmaform/

Ladda fler...

Pin It on Pinterest