Var i processen behöver ni stöd?

Ladda ner vårt krismognadsindex

Rätt startpunkt ger effektiv krishantering

Vår första uppgift är att säkerställa att vi påbörjar vårt samarbete med rätt utgångspunkt. Vissa verksamheter har kommit långt i sin analys och skapat robusta krisplaner. Andra har kanske övat mest och utbildat sin personal. Oavsett var ni befinner er är vårt mål att starta samarbetet på den punkt där det ger mest effekt.

 

Hur krismogna är ni?

Innan vi träffas första gången skickar vi över vårt krismognadsindex till er så att ni själva kan skatta var er verksamhet befinner sig. Ni kan också ladda ner det här och göra en självskattning direkt.

Våra tjänster. Var i processen
behöver ni stöd?

U

ANALYSER

 • Risk- och sårbarhetsanalyser
 • Säkerhetsskyddsanalyser
 • Kompetensanalyser

Tillsammans klarlägger vi verksamhetens kritiska processer och utmaningar – det skyddsvärda som vi kallar verksamhetens rötter.

i

PLANER

 • Kontinuitetsplaner
 • Säkerhetsskyddsplaner
 • Krisplaner
 • Kompetensplaner

Vi skapar gemensamt pedagogiska enkla och användbara planer – för att med utgångspunkt i Best Practise göra ert ledningsarbete personoberoende. Här hjälper vi till att skapa och utveckla er organisatoriska kompetens.

TILLÄMPNINGAR

 • Workshops
 • Utbildningar
 • Individuell träning
 • Övningar
 • Utvärderingar

Planer och analyser kommer inte att lösa alla de komplexa utmaningar ni ställs inför. I slutändan är det människors förmåga kring problemlösning, samarbete och ledning av verksamheten som avgör. Här vässas den individuella kompetensen.

STÖD

 • Krisjour
 • Övningsledning
 • Utvärdering
 • Rådgivning
 • Digital lägesbild (Practise White)

Utöver att förbereda er på olika sätt kan ni också behöva stöd av någon utifrån när krisen är ett faktum. Practise Risks konsulter finns tillgängliga vid akuta behov dygnet runt och vi har även systemstöd.

Practise Risk Krisjour

010-141 53 00

Många av våra avtalskunder är anslutna till vår krisjour. Den går att ringa dygnet runt, året om för att få råd och stöd vid händelser som drabbar er organisation. Saknar ni avtal med oss går det självfallet bra att ringa ändå. Vi gör då upp förutsättningarna för uppdraget innan vi sätter igång.

Realistisk plan framåt

Tillsammans med er gör vi en nulägesanalys där vi bedömer er organisations krismognad utifrån ett antal grundläggande steg. Vi pratar också vilken ambitionsnivå ni har och hur mycket tid ni är beredda att avsätta för att nå dit. På så sätt skapar vi en realistisk plan och förväntningar på vårt framtida samarbete.

Att bygga förmåga är ett roligt men ibland hårt arbete. Vi sätter stor vikt vid att finnas tillsammans med er över tid för att säkerställa en god förmåga utifrån er ambition. Vi är väl medvetna om att bygga denna förmåga kräver en relation baserat på tillit och ömsesidig respekt.

Realistisk plan framåt

Tillsammans med er gör vi en nulägesanalys där vi bedömer er organisations krismognad utifrån ett antal grundläggande steg. Vi pratar också vilken ambitionsnivå ni har och hur mycket tid ni är beredda att avsätta för att nå dit. På så sätt skapar vi en realistisk plan och förväntningar på vårt framtida samarbete.

Att bygga förmåga är ett roligt men ibland hårt arbete. Vi sätter stor vikt vid att finnas tillsammans med er över tid för att säkerställa en god förmåga utifrån er ambition. Vi är väl medvetna om att bygga denna förmåga kräver en relation baserat på tillit och ömsesidig respekt.

Pin It on Pinterest