Erfarna och pålästa inom olika expertområden

Att vara konsult hos oss kräver lång erfarenhet inom området krishantering. Vi ställer väldigt höga kvalitetskrav på våra medarbetare. Erfarenheterna skall dessutom vara bearbetade på ett sätt som gör att de går att omsätta till teori och ligga till grund för våra insatser.

Vi har lite olika expertområden men grunderna är hämtade från generella principer för krishantering och krisledning. Det är inte sällan vi har långa diskussioner kring fikabordet för att utveckla varandra och aldrig bli bekväm i sina ”sanningar”.

Något vi också värnar starkt är att söka nya infallsvinklar på våra teorier. Genom att läsa mycket och diskutera det vi nyss läst breddar vi hela tiden vår teoretiska bas. På så sätt kan vi alltid rekommendera fördjupande litteratur till våra kursdeltagare. Du återfinner också våra bästa boktips här på sidan.

 

Elin Richarz

Vd och seniorkonsult
073-364 38 06  |  Mejla Elin

Plans are nothing, planning is everything.

Eisenhower

INTERVJU MED ELIN

Vem är du Elin?

Jag är en glad och målinriktad person som verkligen njuter av att få jobba med mitt stora intresse. Alla dagar jag får vara med att utveckla hållbara strukturer tillsammans med nyfikna uppdragsgivare, är både utvecklande och givande.

När och varför blev du intresserad av att arbeta med kris- och kontinuitetsfrågor?

Frågorna är verkligen superspännande. Det är när allting ställs på sin spets som verksamhetens verkliga kompetens testas, både den organisatoriska och den individuella. Och förmågan är inte alls unik för kris – finns det underliggande problemställningar, oklarheter i ansvarsfördelning eller andra frågor påverkar det även det vardagliga arbetet. Jag har en bakgrund från projektarbete i Centralafrika, där är det en form av kris varje dag. Belastningen på samhället och organisationer är skyhögt. Vårt samhälle har helt andra förutsättningar att kunna utvecklas hållbart och redundant – och att få vara en del i att bygga denna förmåga driver mig enormt.

Vilka uppdrag tycker du är särskilt spännande?

Jag har ju en bakgrund från flyget så jag tycker att logistikprocesser är riktigt intressanta – snabba flöden med mycket små marginaler i varje steg som bara MÅSTE fungera. Det gäller både människoflöden inom kollektivtrafik och andra infrastrukturella system liksom varuflöden. Sedan kan jag ju inte låta bli att nämna att jag även har en förkärlek för kommuner som med sitt komplexa uppdrag och ansvar verkligen är utmanande att få ihop.

Hur vet du när ditt uppdrag är slutfört?

Mitt mål är alltid att lämna mina kunder med en känsla av trygghet och tillit att det kommer gå bra, att de har förutsättningarna att faktisk möta sina utmaningar. Och att det faktiskt inte är svårt eller tråkigt med varken risk, kris eller kontinuitetsfrågor – utan att alla tydligt ser nyttan med att arbeta med dem! Oavsett om det är ett kortare uppdrag i form av en utbildning eller ett flerårigt samarbete hoppas jag att verksamheten känner att de har fått de verktyg som de behöver för att fortsätta att stärka sin motståndskraft, sin förmåga. Men, att bygga förmåga tar tid och kräver kontinuitet så det går inte att skynda eller hitta snabba lösningar, varken från min eller verksamhetens sida. Det måste bli en bestående förmågehöjning, vi måste – alla – hela tiden bli bättre!

Vad är viktiga ledstjärnor för dig när du arbetar?

Användarvänlighet! Oavsett om uppdraget går mot den individuella eller organisatoriska kompetensen måste det vara anpassat till verksamheten och medarbetarna – det är ju de som ska använda sig av det!

Förtroende – att få stötta i att bygga förmåga kräver en öppenhet och ödmjukhet från båda sidor. Men också att vi är tydliga med vår kompetens och vad vi kan och vad andra kan bättre. Alla våra uppdrag hanteras alltid med sekretess och det är viktigt för mig att kunderna alltid känner sig trygga under ett samarbete, att kunna dela med sig men också att uppdragens syfte och mål alltid tillgodoses.

Mats Bohman

Seniorkonsult och marknadsansvarig
070-354 80 66  |  Mejla Mats

I cannot teach anybody anything. I can only make them think.

Sokrates

INTERVJU MED MATS

Vem är du Mats?

Jag är en av grundarna till Practise och har arbetat med i stort sett alla uppgifter som finns i ett konsultbolag. Idag är jag senior konsult och föreläsare inom området krisledning. I företaget har jag även rollen som marknadsansvarig vilket jag tycker är ett roligt och utvecklande avbrott från mina traditionella arbetsuppgifter.

Varifrån kommer ditt intresse för pedagogik?

Jag ville tidigt bli lärare och det kom sig av en stor nyfikenhet på lärande och varför vissa tog till sig så bra av utbildning och andra inte. Nu blev jag aldrig lärare i den bemärkelsen men fick möjligheten att förkovra mig i ämnet under mina år inom polisen istället. Innan jag var med och grundade Practise var jag utbildningschef på Nationella Insatsstyrkan och hade förmånen att få vara en del av en äkta lärande organisation. Det var magiskt att arbeta med alla de beståndsdelar som är viktiga för att utbilda kompetenta medarbetare samt förstå samverkan mellan ledarskap, pedagogik, ledning och utveckling.

Hur ser dina uppdrag ut idag?

Jag arbetar främst med föreläsningar inom ledningsteori och övningar i beslutsfattande. Utöver det får jag ofta rollen som övningsledare eller rådgivare vid större övningar. Mig ringer man också på jourtid för att diskutera händelser och få rådgivning vid svåra val.

Vad är viktigt för dig för att uppnå bra resultat i dina uppdrag?

Jag brinner för att den som har med mig att göra skall få chansen att utvecklas. En av mina absoluta käpphästar är att förmå att översätta teori till praktik. Jag vill verkligen att alla skall känna att det vi pratar om blir förståeligt och förhållandevis enkelt att tillämpa. Har vi övat är det av yttersta vikt att vi förmår förklara det som hände baserat på relevant ledningsteori.

Hur ser du till att hålla din kompetens aktuell och uppdaterad?

Först och främst läser jag. Jag försöker inhämta så mycket som möjligt från forskning och annan litteratur kopplat till vårt verksamhetsområde som bara möjligt. Vi får heller inte glömma allt man lär sig av att diskutera med erfarna ledare och se ledningsgrupper agera i övningar och verkliga händelser. Jag avsätter regelbundet tid för reflektion för att analysera och lära mer.

Marcus Marsten

Seniorkonsult 
070-354 80 58  |  Mejla Marcus

Anna Laséen Karlsson

Seniorkonsult
072-544 59 11  |  Mejla Anna

INTERVJU MED ANNA

Vem är du Anna?

Jag är en nyfiken och driven person som gillar ordning och reda. Jag tycker om när det finns glädje både i vardag och när är det är svåra och tuffa situationer. Glädje skall dock inte blandas ihop med flams. Att arbeta med ledning i vardag och kris kräver att man tar seriöst på sitt uppdrag och det förväntar jag mig alltid.

Vilken typ av uppdrag arbetar du mest med?

Främst arbetar jag med övningsplanering och krisplaner. Jag får ofta rollen som projektledare vilket jag trivs mycket bra med. Då får jag sätta ramarna för den struktur som jag själv anser nödvändig för att ro iland komplicerade projekt. Att vara projektledare innebär dock inte att alltid ha full kontroll. Projektledning för mig handlar om att alla inblandade skall få stor frihet att lösa ut sina delar och jag står för strukturen.

Du pratar ofta om samverkan, vad är det som är så roligt med det?

Samverkan är verkligen något som är så himla viktigt när det kommer till förmågan att få effekter. Det händer dock inte sällan att aktörer har svårt att förstå varandra när det kommer till samverkan. Ibland pratar man om samma saker men med olika ord och uttryck. Min styrka är att finnas med som en översättare och hjälpa till att överbrygga till det som kallas för det aktörsgemensamma språket.

Jag har haft möjligheten att arbeta mycket med totalförsvarsplanering och fick därigenom se vilken utmaning det är när verksamheter med olika språk skall börja samverka. Sedan dess har jag kämpat hårt för att försöka lära mig olika aktörers sätt att uttrycka och formulera sig.

Vilka är framgångsfaktorerna för ett lyckat uppdrag?

Ytterst handlar det om att förstå vad min uppdragsgivare önskar. Men det handlar också om att vara överens om vad utkomsten förväntas bli. Vi behöver dela analysen av vad som är möjligt att uppnå och vilka metoder som är lämpliga för att nå dit. När den överenskommelsen är uppnådd handlar nästa steg om att finna gruppens specifika triggers och arbeta hårt för att förtjäna deras förtroende och entusiasmera dem.

På vilket sätt kan dina erfarenheter från landstinget komma till sin rätt i din roll som konsult?

Dels har jag med mig det rent operativa ledarskapet efter alla mina år som operativ ledningssjuksköterska. Där utvecklade jag min kompetens på området att ta snabba och viktiga beslut under tidspress. När jag sedan gick vidare inom Landstingen fick jag förmånen att arbeta i en politiskt styrd organisation. Både som tjänsteman i beredskap på Enheten för katastrofmedicinsk beredskap (EKMB) och inom kommunen fick jag uppleva samspelet mellan förvaltningar och politik som jag har mycket nytta av idag när vi jobbar mot offentliga verksamheter. Jag har själv varit en del av det.

Tina Granath

Seniorkonsult
073-364 22 88  |  Mejla Tina

Andreas Wadström

Seniorkonsult
072-187 74 48  |  Mejla Andreas

Mod är att våga hålla ut. När alla andra ger upp.
Men också att våga tänka om. Och göra något annorlunda. När andra fortsätter på den inslagna vägen.

Anna Swärd

INTERVJU MED ANDREAS

Vem är Andreas?

Jag är en person med en positiv grundinställning, glad och social. Andra beskriver mig som en person med ett rörligt intellekt, lösningsorienterad och snabbtänkt. En person med ett enormt driv och förmåga att genomföra. I privata sammanhang är jag känd som en tävlingsmänniska och träningsnörd som cyklar, springer kör multisport och åker skidor så ofta tillfället bjuds.

Vad är viktigt för dig i rollen som konsult?

Först och främst handlar det om att leverera en högklassig produkt till mina uppdragsgivare. Att vara en resurs som skapar synergier i redan befintlig organisation. För att lyckas med det behövs ett ömsesidigt förtroende som byggs upp över tid, vilket jag eftersträvar i alla mina uppdrag.

När har du roligast på jobbet?

Det är så mycket som gör mig glad på jobbet. Att träffa nya stimulerande människor, trevliga kollegor, utmanande arbetsuppgifter och såklart att lyckas lösa det där problemet som man funderat länge över. Samtidigt finns inget roligare än att jobba tillsammans i en stimulerande grupp som arbetar mot ett gemensamt mål.

Varför är ledningsfrågor så intressant?

För mig handlar ledning om att väcka de starka krafter som finns i varje individ och organisation att skapa kreativa och nyskapande lösningar på framtiden problem. Hur kan det inte vara intressant? Ledningsfrågor är inte heller statiska utan förändras över tid, ta Facebook som ett exempel. När Mark Zuckerberg startade FB på sitt studentrum med fyra av sina klasskamrater på Harvard hade organisationen helt andra ledningsbehov än de som finns idag.

Pin It on Pinterest