”Allt startade med vår fascination för ledningsarbete och svåra händelser.”

Practise erbjuder en mjukvara som uppgraderar och förenklar hela krishanteringsupplevelsen.

Mjukvaran stöder kunder genom planering, övning, hantering av kriser & incidenter samt utvärdering.

Vi hjälper alla som vill jobba systematiskt med sin krishanteringsförmåga.

Goda samarbeten

I takt med att arbetet utvecklades tog vi också in kompetens från andra verksamheter än vår egen. Idag är vi sex medarbetare och har också en rad kompetenta samarbetspartners i frågor som vi inte själva har absolut spetskompetens inom.

Hållbar förändring

Vi hade tidigt en ambition om att skapa långa samarbeten. Frågor som omfattar risk, kris och kontinuitet greppar man inte på en förmiddag. Att kliva in som stöd åt en organisation kräver tid och ömsesidig tillit. Det är sällan som vi tar oss an ett uppdrag som innebär att vi kommer in och gör en snabb åtgärd och därefter aldrig har kontakt med organisationen. Vi tror helt enkelt inte att det leder till hållbar förändring.

Den röda tråden i våra uppdrag

Som röd tråd i våra uppdrag återfinns några viktiga kärnvärden:

Z

Spetskompetens tillsammans

All uppdrag är unika i den meningen att ingen förstår sin organisation och verksamhet bättre än uppdragsgivaren själv. Vi behöver jobba nära organisationen och med den för att på djupet kunna bli det stöd vi önskar. Practise Risk bidrar med spetskompetens inom våra områden men den kommer först till sin rätt när vi arbetar tillsammans.

Z

Avgörande pedagogik

Pedagogiken är helt avgörande för de insatser vi genomför. Vi har utvecklat en egen grundläggande utbildning- och övningsfilosofi som bygger på att skapa så bra förutsättningar för lärande som bara möjligt. Vi kallar metodiken Practise Principbaserade lärande och den säkerställer att vi tar skräddarsydda grepp inför varje unik arbetsgrupp vi arbetar med.

Z

Kvalitetssäkrat stöd

Vi kommer säga till om någon del av uppdraget ligger utanför vår spetskompetens. Vårt nätverk av samarbetspartners gör det dock möjligt att erbjuda kvalitetssäkrat stöd även inom områden som ligger utanför vårt.

Z

Bäst effekt just nu

I stort sett alla uppdrag börjar med någon form av analys för att träffa så rätt som möjligt med våra insatser. Tillsammans med uppdragsgivaren analyserar vi vilken nivå man ligger på idag och vilken nivå man önskar nå med hjälp av oss. Vi har utvecklat ett index för att tillsammans med er bedöma vad som ger bäst effekt just nu och hur vi skall nå progress framöver.

Högt slutmål

Som slutmål ser vi alltid att vi höjt kompetensen på både organisatoriskt och individuellt plan. Vår absoluta övertygelse är att det skapar trygghet och självförtroende vilket ger goda förutsättningar att kliva in i händelser då organisationen utsätts för påfrestningar.

Högt slutmål

Som slutmål ser vi alltid att vi höjt kompetensen på både organisatoriskt och individuellt plan. Vår absoluta övertygelse är att det skapar trygghet och självförtroende vilket ger goda förutsättningar att kliva in i händelser då organisationen utsätts för påfrestningar.

Pin It on Pinterest