”Utbildning handlar inte om att fylla bägare – utan om att tända eldar.”

Se filmen om vår pedagogiska grundsyn här ovan.

Öppna utbildningar

Övningsledare

Övning är ett av våra mest spetsiga pedagogiska verktyg för lärande. Under utbildningen hos oss får du lära dig att planera och genomföra övningar i rollen som övningsledare eller lokal övningsledare. Du får ta del av de senaste verktygen och modellerna för hur en effektiv övningsledare verkar. Eftersom vi tror på övning som ett av de vassaste pedagogiska verktygen är det självfallet så att deltagarna på denna utbildning får öva och pröva i sin roll.

Upplägg och innehåll

Utbildningen kombinerar teori inom området pedagogik med handfasta verktyg för att planera och genomföra övningar. Vi jobbar utifrån en planeringsmodell och definierar rollerna i en övningsorganisation. Stor vikt läggs också vid att skapa förståelse för själva hantverket med att vara lokalt ansvarig eller ytterst ansvarig för en övning.

Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha kompetens att gå in i rollen som övningsledare i en mindre övning eller lokal övningsledare i en större övning. Deltagaren ska ha erhållit kunskap om planeringens olika faser, deltagaranalys, mål- och syftesformulering, val av övningsform, övningsorganisation samt övningseffekter.

Utbildningsmoment

  • Övning som pedagogiskt verktyg och övning som en del i verksamhetsutvecklingen.
  • Övningsledarens roll och andra roller i en övningslednings-organisation.
  • Planering, hur ser processen ut? Vad behöver vi veta för att kunna planera och skapa en övning som går mot syfte och mål?
  • Målformulering samt en kortare genomgång av utvärdering.
  • Övningens genomförande, olika faser.
  • Motspelsorganisation och övningsdrift.
  • Förmågan att bibehålla lägesbilden i större övningar.
  • Övningssäkerhet och övningsdokumentation.

Pris

9 500 kr exkl moms / deltagare. I priset ingår lunch och fika.

Kursledning

Andreas Wadström har varit övningsledare i allt ifrån skrivbords-övningar till världens största militära stabsövning, Viking. Senast ansvarade Andreas för mediamotspelet under övning Havsörn.

Mejla Andreas här
Eller ring honom på 0721-877 448

Anna Laséen-Karlsson har erfarenhet från alltifrån minutoperativ till strategisk ledning och van att möta människor i kris. Anna är van att arbeta som projektledare för större övningar och att utarbeta den viktiga övningsdokumentationen.

Mats Bohman har sin bakgrund som utbildningschef för polisens nationella insatsstyrka. I det arbetet var han målmedvetet drivande för att höja kompetensen hos övningsledare och instruktörer.

Anmälan & Frågor

Anmäl dig genom att mejla till kursledare Andreas Wadström här, ring honom på 0721-877 448 eller fyll i formuläret nedan. Andreas svarar även på eventuella frågor om utbildningen. Anmälan är bindande och kursavgift faktureras i samband med anmälan.

 

Pin It on Pinterest