Swedavia

Practise genuina intresse och nyfikenhet för våra behov av utbildning och övning gör att de kan leverera anpassade och skräddarsydda lösningar för just oss.

Under pågående utbildning eller övning så har kursledaren/övningsledaren förmågan att vara lyhörd och flexibel inför både företages och deltagarnas behov vilket skapar en bra lärandegrund som ger goda resultat. Practise noggrannhet gällande uppföljning efter utbildningar och krisövningar, samt vikten av att dra lärdomar av dessa, är något som vi tagit med oss in i vår vardag.

Jag har haft ett mångårigt samarbete med Practise gällande både större och mindre krisövningar och är mycket nöjd med det Practise levererat.

Jenny Mellberg

Corporate Crisis Manager, Swedavia

Elgiganten Logistik

Vad jag särskilt uppskattat i samarbetet med Practise är deras intresse och snabba förståelse för vår verksamhet och behov.

Jag uppfattar också att Practise har en både djup och bred kunskap i områden där vi själva behöver hjälp, råd och expertis. Samarbetet bygger på enkelhet i dialoger och Practise servicegrad är mycket hög.

Jag kan rekommendera Practise som en pålitlig samarbetspartner, rådgivare och bollplank när det gäller frågor kring Krisplansarbete och Kontinuitetsplanering.

Lars Bergh

Head of Business Planning and Performance/Vice VD, Elgiganten Logistik

Pin It on Pinterest