Vad utgör en bra beredskapsplan?

Risk och sårbarhetsanalys (RSA) leder till

 • beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga
 • underlag för kommunikation om organisationens risker till allmänheten och anställda
 • underlag för organisationsutveckling och planering

En väl genomförd risk- och sårbarhetsanalys leder till en reduktion av risker, minskning av sårbarheter och en förbättrad vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser.

Vem gör risk och sårbarhetsanalyser?

Det är vanligt att ansvaret för risk och sårbarhetsanalysen vilar på säkerhetschefen, säkerhetssamordnaren, en säkerhetshandläggare eller någon som är speciellt utsedd för att leda arbetet med RSA

Arbetet kan bedrivas i delverksamheter, på kommunnivå, regional nivå eller på nationell nivå genom centrala myndigheter.

I processen är det bra att ta in en extern utvärderare som kan ge en second opinion och agera djävulens advokat så att analysen innehåller delar som organisationen kanske annars förbiser.

Det är i den rollen vi kommer in.

Våra tjänster. Var i processen
behöver ni stöd?

U

ANALYSER

 • Risk- och sårbarhetsanalyser
 • Säkerhetsskyddsanalyser
 • Kompetensanalyser

Tillsammans klarlägger vi verksamhetens kritiska processer och utmaningar – det skyddsvärda som vi kallar verksamhetens rötter.

i

PLANER

 • Kontinuitetsplaner
 • Säkerhetsskyddsplaner
 • Krisplaner
 • Kompetensplaner

Vi skapar gemensamt pedagogiska enkla och användbara planer – för att med utgångspunkt i Best Practise göra ert ledningsarbete personoberoende. Här hjälper vi till att skapa och utveckla er organisatoriska kompetens.

TILLÄMPNINGAR

 • Workshops
 • Utbildningar
 • Individuell träning
 • Övningar
 • Utvärderingar

Planer och analyser kommer inte att lösa alla de komplexa utmaningar ni ställs inför. I slutändan är det människors förmåga kring problemlösning, samarbete och ledning av verksamheten som avgör. Här vässas den individuella kompetensen.

STÖD

 • Krisjour
 • Övningsledning
 • Utvärdering
 • Rådgivning
 • Digital lägesbild (Practise White)

Utöver att förbereda er på olika sätt kan ni också behöva stöd av någon utifrån när krisen är ett faktum. Practise Risks konsulter finns tillgängliga vid akuta behov dygnet runt och vi har även systemstöd.

Practise White – en digital lägesbild för vardag och kris

Practise har själva utvecklat en digital plattform för att visualisera och dela lägesbild. Vi kallar den Practise White av den enkla anledningen att den är en ”white-board” till dator och telefon.

Utvecklad av krisledare – för krisledare

 • Säkerställer information om verksamheten uppdaterad i realtid
 • Hjälper er att överblicka det viktigaste
 • Visualiserar ert beslutsunderlag
 • Går att dela med alla ni önskar
 • Superenkel att använda. Vi garanterar att du kan börja arbeta i verktyget efter en introduktion på 10 minuter
 • Programmerad och byggd i Sverige

Practise Risk Krisjour

010-141 53 00

Många av våra avtalskunder är anslutna till vår krisjour. Den går att ringa dygnet runt, året om för att få råd och stöd vid händelser som drabbar er organisation. Saknar ni avtal med oss går det självfallet bra att ringa ändå. Vi gör då upp förutsättningarna för uppdraget innan vi sätter igång.

Pin It on Pinterest