Krishantering och beredskap

Prata med våra experter

Krishantering
Företag

Läs mer

Krisberedskap
Kommun

Läs mer

Krisberedskap
Myndighet

Läs mer

Vad kännetecknar en bra krishantering och beredskap?

En effektiv krishantering är en trygg hantering – det ska vara naturligt att ta sig an den utmaning som en kris medför. Varje organisation är unik, liksom den verksamhet som den bedriver. Trots det finns det ett antal principer och metoder som har visat sig mycket effektiva oavsett verksamhet – de behöver bara tolkas över i verksamhetens språk och organisation. 

Krishantering är i grunden enkelt, vi på Practise har som mission att omsätta ledningsteori till användbar praktik. Genom att aktivt stärka beredskapen i verksamheten är målsättningen att dels förhindra att kriser uppstår, och skulle de trots allt göra det kunna möta krisens konsekvenser så snabbt och tydligt som möjligt.

 

 • En bra krishantering kännetecknas bland annat av:
 • God förståelse hos beslutsfattare och ansvariga vad som kännetecknar en kris för verksamheten – vilka symtom som betyder att verksamheten allvarligt påverkats.
 • En krisorganisation med tydliga roller och ansvar som fort kan aktiveras.
 • Hög kompetens hos medarbetarna – utbildning och övning.
 • En vilja av att lära av inträffade händelser enligt intentionen om ständig förbättring

Våra tjänster. Var i processen
behöver ni stöd?

U

ANALYSER

 • Risk- och sårbarhetsanalyser
 • Säkerhetsskyddsanalyser
 • Kompetensanalyser

Tillsammans klarlägger vi verksamhetens kritiska processer och utmaningar – det skyddsvärda som vi kallar verksamhetens rötter.

i

PLANER

 • Kontinuitetsplaner
 • Säkerhetsskyddsplaner
 • Krisplaner
 • Kompetensplaner

Vi skapar gemensamt pedagogiska enkla och användbara planer – för att med utgångspunkt i Best Practise göra ert ledningsarbete personoberoende. Här hjälper vi till att skapa och utveckla er organisatoriska kompetens.

TILLÄMPNINGAR

 • Workshops
 • Utbildningar
 • Individuell träning
 • Övningar
 • Utvärderingar

Planer och analyser kommer inte att lösa alla de komplexa utmaningar ni ställs inför. I slutändan är det människors förmåga kring problemlösning, samarbete och ledning av verksamheten som avgör. Här vässas den individuella kompetensen.

STÖD

 • Krisjour
 • Övningsledning
 • Utvärdering
 • Rådgivning
 • Digital lägesbild (Practise White)

Utöver att förbereda er på olika sätt kan ni också behöva stöd av någon utifrån när krisen är ett faktum. Practise Risks konsulter finns tillgängliga vid akuta behov dygnet runt och vi har även systemstöd.

Practise White – en digital lägesbild för vardag och kris

Practise har själva utvecklat en digital plattform för att visualisera och dela lägesbild. Vi kallar den Practise White av den enkla anledningen att den är en ”white-board” till dator och telefon.

Utvecklad av krisledare – för krisledare

 • Säkerställer information om verksamheten uppdaterad i realtid
 • Hjälper er att överblicka det viktigaste
 • Visualiserar ert beslutsunderlag
 • Går att dela med alla ni önskar
 • Superenkel att använda. Vi garanterar att du kan börja arbeta i verktyget efter en introduktion på 10 minuter
 • Programmerad och byggd i Sverige

Practise Risk Krisjour

010-141 53 00

Många av våra avtalskunder är anslutna till vår krisjour. Den går att ringa dygnet runt, året om för att få råd och stöd vid händelser som drabbar er organisation. Saknar ni avtal med oss går det självfallet bra att ringa ändå. Vi gör då upp förutsättningarna för uppdraget innan vi sätter igång.

Pin It on Pinterest