Krishanteringsplan

Prata med våra experter

Vad utgör en bra krishanteringsplan?

Det finns många olika sätt att bygga krishanteringsplaner – det viktigaste är att de är anpassade till den verksamhet de är tänkta att stödja. Vi på Practise anser att syftet med en krishanteringsplan är att säkerställa att krisorganisationen arbetar med utifrån en gemensam metodik med tydliga ansvar och roller för att skapa effektivitet och proaktivitet i hanteringen.

En bra krisplan bör innehålla:

 • Tydliga kriterier för när krisledningsgruppen ska aktiveras, samt hur det ska gå till.
 • Stöd för att skapa tydliga och effektiva krismöten.
 • Struktur för lägesbild.
 • Checklistor för krisledningsgruppens olika funktioner som tydliggör ansvar och kritiska arbetsuppgifter.
 • Kriterier för att avveckla krisledningsgruppen och återgå till ordinarie verksamhet.

Tänk på att krishanteringsplanen ska användas av medarbetare vid stressade lägen – det är därför extra viktigt att tänka på användarvänligheten!

Genom att bygga krishanteringsplanen utifrån kriskriterier som fokuserar på symtom/konsekvens istället för specifika händelser kan man skapa en dokumentation som stödjer vid alla typer av händelser – istället för att sitta med hyllmeter med pärmar.

Vi på Practise har utvecklat en struktur för krishanteringsplaner som bevisligen ger gott stöd vid skarpa krishändelser – utan att bli för omfattande. Vi berättar gärna mer och hur vi gör.

Våra tjänster. Var i processen
behöver ni stöd?

U

ANALYSER

 • Risk- och sårbarhetsanalyser
 • Säkerhetsskyddsanalyser
 • Kompetensanalyser

Tillsammans klarlägger vi verksamhetens kritiska processer och utmaningar – det skyddsvärda som vi kallar verksamhetens rötter.

i

PLANER

 • Kontinuitetsplaner
 • Säkerhetsskyddsplaner
 • Krisplaner
 • Kompetensplaner

Vi skapar gemensamt pedagogiska enkla och användbara planer – för att med utgångspunkt i Best Practise göra ert ledningsarbete personoberoende. Här hjälper vi till att skapa och utveckla er organisatoriska kompetens.

TILLÄMPNINGAR

 • Workshops
 • Utbildningar
 • Individuell träning
 • Övningar
 • Utvärderingar

Planer och analyser kommer inte att lösa alla de komplexa utmaningar ni ställs inför. I slutändan är det människors förmåga kring problemlösning, samarbete och ledning av verksamheten som avgör. Här vässas den individuella kompetensen.

STÖD

 • Krisjour
 • Övningsledning
 • Utvärdering
 • Rådgivning
 • Digital lägesbild (Practise White)

Utöver att förbereda er på olika sätt kan ni också behöva stöd av någon utifrån när krisen är ett faktum. Practise Risks konsulter finns tillgängliga vid akuta behov dygnet runt och vi har även systemstöd.

Practise White – en digital lägesbild för vardag och kris

Practise har själva utvecklat en digital plattform för att visualisera och dela lägesbild. Vi kallar den Practise White av den enkla anledningen att den är en ”white-board” till dator och telefon.

Utvecklad av krisledare – för krisledare

 • Säkerställer information om verksamheten uppdaterad i realtid
 • Hjälper er att överblicka det viktigaste
 • Visualiserar ert beslutsunderlag
 • Går att dela med alla ni önskar
 • Superenkel att använda. Vi garanterar att du kan börja arbeta i verktyget efter en introduktion på 10 minuter
 • Programmerad och byggd i Sverige

Practise Risk Krisjour

010-141 53 00

Många av våra avtalskunder är anslutna till vår krisjour. Den går att ringa dygnet runt, året om för att få råd och stöd vid händelser som drabbar er organisation. Saknar ni avtal med oss går det självfallet bra att ringa ändå. Vi gör då upp förutsättningarna för uppdraget innan vi sätter igång.

Pin It on Pinterest