Risk och sårbarhetsanalys

Prata med våra experter

Varför är det viktigt att göra bra riskanalyser / RSA

Riskanalyser är ett tydligt verksamhetsutvecklande verktyg – de tydliggör verksamhetens vitala processer och resurser och visar på hot och brister i syfte att faktiskt stärka verksamheten framåt.

Syftet är att öka verksamhetens förmåga att förebygga, motstå och hantera allvarliga händelser och kriser. Rätt utförda leder riskanalyser/ RSA bland annat till:

 • Ökad medvetenhet och förståelse – vilket i sin tur leder till mer medveten och långsiktig verksamhetsutveckling.
 • Ökad säkerhet – både avseende arbetsmiljö (liv och hälsa), informationssäkerhet, fysisk säkerhet, etc.
 • Kostnadseffektivitet
 • ”Smidighet” i verksamhetens genomförande
 • Positiva effekter för varumärke och marknadsposition
En väl genomförd riskanalys/RSA medför konkreta beslutsunderlag för Beslutsfattare och verksamhetsansvariga och ger samtidigt medarbetarna en bra karta för att själva känna delaktighet i att göra verksamheten mer robust och effektiv.

Våra tjänster. Var i processen
behöver ni stöd?

U

ANALYSER

 • Risk- och sårbarhetsanalyser
 • Säkerhetsskyddsanalyser
 • Kompetensanalyser

Tillsammans klarlägger vi verksamhetens kritiska processer och utmaningar – det skyddsvärda som vi kallar verksamhetens rötter.

i

PLANER

 • Kontinuitetsplaner
 • Säkerhetsskyddsplaner
 • Krisplaner
 • Kompetensplaner

Vi skapar gemensamt pedagogiska enkla och användbara planer – för att med utgångspunkt i Best Practise göra ert ledningsarbete personoberoende. Här hjälper vi till att skapa och utveckla er organisatoriska kompetens.

TILLÄMPNINGAR

 • Workshops
 • Utbildningar
 • Individuell träning
 • Övningar
 • Utvärderingar

Planer och analyser kommer inte att lösa alla de komplexa utmaningar ni ställs inför. I slutändan är det människors förmåga kring problemlösning, samarbete och ledning av verksamheten som avgör. Här vässas den individuella kompetensen.

STÖD

 • Krisjour
 • Övningsledning
 • Utvärdering
 • Rådgivning
 • Digital lägesbild (Practise White)

Utöver att förbereda er på olika sätt kan ni också behöva stöd av någon utifrån när krisen är ett faktum. Practise Risks konsulter finns tillgängliga vid akuta behov dygnet runt och vi har även systemstöd.

Practise White – en digital lägesbild för vardag och kris

Practise har själva utvecklat en digital plattform för att visualisera och dela lägesbild. Vi kallar den Practise White av den enkla anledningen att den är en ”white-board” till dator och telefon.

Utvecklad av krisledare – för krisledare

 • Säkerställer information om verksamheten uppdaterad i realtid
 • Hjälper er att överblicka det viktigaste
 • Visualiserar ert beslutsunderlag
 • Går att dela med alla ni önskar
 • Superenkel att använda. Vi garanterar att du kan börja arbeta i verktyget efter en introduktion på 10 minuter
 • Programmerad och byggd i Sverige

Practise Risk Krisjour

010-141 53 00

Många av våra avtalskunder är anslutna till vår krisjour. Den går att ringa dygnet runt, året om för att få råd och stöd vid händelser som drabbar er organisation. Saknar ni avtal med oss går det självfallet bra att ringa ändå. Vi gör då upp förutsättningarna för uppdraget innan vi sätter igång.

Pin It on Pinterest