Vad krävs för att trygga er organisation?

TA EN KAFFE MED OSS
U

Stabila rötter lägger grunden för god krishantering

Rötterna förankrar trädet i storm och förser det med livsviktig näring. Alla organisationer har bildligt talat sina egna rötter – det som primärt utgör det verkligt skyddsvärda.

Väl omhändertagna rötter gör att trädet överlever och fortsätter blomma trots stora påfrestningar. Motsatsen kan bli dess fall. Genom att kartlägga era mest verksamhetskritiska processer skapar ni en god grund för att börja forma er organisations motståndskraft.

i

Organisatorisk kompetens minskar personberoendet

Organisatorisk kompetens omfattar våra planer, checklistor, rutiner, lokaler och utrustning. Sådana saker som är helt oberoende av vilka individer som utför det. Den organisatoriska kompetensen skapar struktur och säkerställer ”best practise” inom de områden som vi valt att utarbeta just planer för. Planer, lokaler och utrustning löser dock inte krisen åt oss, men det är en trygghet att vi tänkt till ”innan”.

Individuell kompetens fattar beslut och löser problem

Individuell kompetens omfattar en sammanvägning av faktakunskap, färdigheter, attityder och erfarenheter. Genom utbildning, övning, gott ledarskap och egna erfarenheter kommer individen vara bra rustad att ta sig an de utmaningar som kommer med ansträngningen. När individuell och organisatorisk kompetens samspelar optimeras förutsättningarna för att hantera kriser eller ansträngningar. Vi har en genomtänkt plan och kompetenta individer som förmår att tillämpa den.

Var i processen behöver ni stöd?

Det är inte alltid självklart var i processen man behöver stöd. Vår utgångspunkt är att det är en process som alltid börjar med att analysera det skyddsvärda för att därefter utveckla motståndskraften genom stöd i både det organisatoriska såväl som den individuella kompetensen.

Mer än bara kris

När vår viktigaste verksamhet är tydlig för oss skall vi skapa ett system för att kunna agera vid ansträngning. Vi väljer att inte bara prata om kris eftersom det inte alltid är helt tydligt att vi befinner oss i en sådan. I vissa fall är det uppenbart (en större brand, ett it-haveri som slår ut hela vår it-drift etc). Men det kan också vara så att vi ”bara” har tuffa tider och svårt att klara av vårt uppdrag. Många gånger är symptomen desamma och organisationen bör agera i tid för att undvika att hamna i en okontrollerad eskalering.

Mer än bara kris

När vår viktigaste verksamhet är tydlig för oss skall vi skapa ett system för att kunna agera vid ansträngning. Vi väljer att inte bara prata om kris eftersom det inte alltid är helt tydligt att vi befinner oss i en sådan. I vissa fall är det uppenbart (en större brand, ett it-haveri som slår ut hela vår it-drift etc). Men det kan också vara så att vi ”bara” har tuffa tider och svårt att klara av vårt uppdrag. Många gånger är symptomen desamma och organisationen bör agera i tid för att undvika att hamna i en okontrollerad eskalering.

Pin It on Pinterest