”Utbildning handlar inte om att fylla bägare – utan om att tända eldar.”

Se filmen om vår pedagogiska grundsyn här ovan.

Öppna utbildningar

Utvärderare

Att öva krisscenarier, liksom att som verksamhet tvingas hantera skarpa händelser, kan stärka både individer och organisationer. Men om hanteringen inte utvärderas och om erfarenheter och lärdomar inte tas om hand är hanteringen bortkastade resurser. Genom att på ett systematiskt sätt utvärdera svåra händelser, övade eller skarpa, som vi ställs inför kan vi säkerställa att erfarenheter och insikter omhändertas och leder till praktisk handling och positiv verksamhetsutveckling.

Upplägg och innehåll

Utbildningen kombinerar teori inom området med handfasta verktyg för att planera och genomföra systematisk utvärdering.

Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha kompetens att gå in i rollen som utvärderare i en mindre övning eller lokal utvärderare i en större övning. Deltagarna ska ha erhållit kunskap om utvärdering som en del av erfarenhetshanteringen, förstå sin roll som utvärderare, ha förmåga att ta fram utvärderingsbestämmelser och sammanfatta resultat.

Utbildningsmoment

  • Varför utvärderar vi? Hur bidrar utvärderingen till den övergripande erfarenhetshanteringen?
  • Roller och ansvar i utvärderingsarbetet, vad innebär utvärderingsledare, lokal utvärderare och systemutvärderare?
  • Vid övning – hur integreras utvärderingen i den övergripande övningsplaneringsprocessen?
  • Vilken dokumentation krävs? – Utvärderingsbestämmelser.
  • Utvärderarens roll under övning.
  • Hur påverkar utvärderarens roll de övade?
  • Hur omhändertas de initiala erfarenheterna efter genomförd övning?
  • Utmaningar när det kommer till likvärdiga bedömningar
  • Utvärderingsrapport – vad är viktigt att få med?

Pris

9 500 kr exkl moms / deltagare. I priset ingår lunch och fika.

Kursledning

Andreas Wadström har varit övningsledare i allt ifrån skrivbords-övningar till världens största militära stabsövning, Viking. Senast ansvarade Andreas för mediamotspelet under övning Havsörn.

Mejla Andreas här
Eller ring honom på 0721-877 448

Anna Laséen-Karlsson har erfarenhet från alltifrån minutoperativ till strategisk ledning och van att möta människor i kris. Anna är van att arbeta som projektledare för större övningar och att utarbeta den viktiga övningsdokumentationen.

Mats Bohman har sin bakgrund som utbildningschef för polisens nationella insatsstyrka. I det arbetet var han målmedvetet drivande för att höja kompetensen hos övningsledare och instruktörer.

Anmälan & Frågor

Anmäl dig genom att mejla till kursledare Andreas Wadström här, ring honom på 0721-877 448 eller fyll i formuläret nedan. Andreas svarar även på eventuella frågor om utbildningen. Anmälan är bindande och kursavgift faktureras i samband med anmälan.

 

Pin It on Pinterest